Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Осіпян Олександр Леонідович. Економічний розвиток вірменських колоній в Галичині, на Поділлі та Буковині в ХІV- ХІХ ст.: Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький держ. ун-т. - Донецьк, 1999. - 210 арк. : іл. - Бібліогр.: арк. 181-196..

Подобные работы
Шологон Лілія Іванівна
Українські педагогічні товариства Галичини та Буковини 80-х рр. XIX - початку XX ст.
Городницька Людмила Василівна
Суд і судочинство на Буковині (остання чверть ХVІІІ - початок ХХ ст.)
Добржанський Олександр Володимирович
Національний рух українців Буковини другої половини ХІХ- початку ХХ ст.
Дутчак Інна Григорівна
Український молодіжний рух на Буковині (60-ті рр. XIX - початок XX ст.)
Ботушанський Олег Васильович
Сільська кооперація на Буковині (80-ті роки XIX- початок XX ст.)
Чайка Галина Василівна
Еміграція з Буковини (60-ті рр. ХІХ - початок ХХ ст.).
Скорейко Ганна Михайлівна
Населення Буковини за урядовими переписами другої половини ХІХ - початку ХХ ст.: історико-демографічний аналіз
Гнатчук Оксана Степанівна
Українські жіночі організації на Буковині (80-ті роки ХІХ - 30-ті роки ХХ ст.)
Мусієнко Ірина Володимирівна
Політичні репресії комуністичного режиму на Північній Буковині й Хотинщині в 40-50-х рр. ХХ ст.
Горбачова Ольга Сергіївна
Громадські організації в Україні другої половини 80-х - початку 90-х рр. ХХ ст.: процес становлення та розвитку.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net