Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Новохатько Леонід Михайлович. Соціально-економічні і культурні процеси в Україні у контексті національної політики радянської держави (20-ті-середина 30-х рр. ХХ ст.): Дис... д-ра іст. наук: 07.00.01 / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1999. - 410л. - Бібліогр.: л. 377-410.

Подобные работы
Мандрик Ярослав Іванович
Політика радянської держави у сфері культури в українському селі (кінець 20-х - 30-ті роки)
Слободянюк Еліна Петрівна
Православ'я на Україні у 20-х - середині 30-х років ХХ ст.
Бачинський Дмитро Володимирович
Інтелегенція Української СРР в українізаційних процесах 20-х - початку 30-х років ХХ ст.
Бачинський Дмитро Володимирович
Інтелігенція Української СРР в українізаційних процесах 20-х - початку 30- х років ХХ ст.
Бачинський Дмитро Володимирович
Інтелігенція Української СРР в українізаційних процесах 20-х - початку 30- х років ХХ ст.
Адамович Наталія Миколаївна
Суспільно-політичні чинники конституційного процесу в Україні (90-ті рр. ХХ ст. - початок ХХІ ст.)
Панасюк Леонід Валерійович
Етнонаціональні процеси в Україні в 90-х рр. ХХ ст.
Худолей Оксана Сергіївна
Трансформація пам'яткоохоронної справи у процесі становлення незалежної Україні (90 - рр. ХХ - початок ХХІ ст.)
Субботіна Інга Володимирівна
Соціально-демографічні процеси в Україні у другій половині ХХ - на початку ХХІ ст. (за даними загальних переписів населення 1959-2001 рр.)
Чигур Руслан Юрійович
Соціально-екологічні процеси в Західному регіоні України 70-80-х рр. XX ст.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net