Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Ніколаюк Тетяна Анатоліївна. Політика держави щодо мотивації праці робітників у промисловості України (1929-1938 рр.): Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Університет "Острозька академія". - Острог, 1999. - 337л. - Бібліогр.: л.221-259.

Подобные работы
Свідерська Наталія Юріївна
Українське питання в політиці держав Європи напередодні Другої світової війни (вересень 1938 - вересень 1939 рр.)
Змерзлий Борис Володимирович
Політика радянської держави щодо Російської Православної Церкви у Криму в 1921-1929 роках
Городецький Олександр Володимирович
Національна політика Радянської держави щодо польського населення Півдня України (1921 – 1929 рр.).
Лаврик Галина Володимирівна
Політика Радянської держави щодо православної церкви в Україні (1917-1923 рр.): Історико- економічний аспект
Заблоцька Кіра Володимирівна
Соціальна структура робітників важкої промисловості України у 1960-1985 рр.
Єфіменко Геннадій Григорійович
Національно- культурна політика ВКП (б) щодо радянської України (1932- 1938)
Богів Олександр Ярославович
Вплив карпатоукраїнського фактора на політику європейських країн у період чехословацької кризи (травень 1938 р. - березень 1939 р.)
Мандрик Ярослав Іванович
Політика радянської держави у сфері культури в українському селі (кінець 20-х - 30-ті роки)
Терела Галина Василівна
Аграрна політика Української Держави П.Скоропадського
Жванко Любов Миколаївна
Внутрішня політика української держави у галузі охорони здоров'я та соціального захисту населення (квітень-грудень 1918 року)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net