Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Міхеєва Оксана Костянтинівна. Кримінальна злочинність і боротьба з нею в Донбасі (1921- 1928): Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький держ. ун-т. - Донецьк, 1999. - 260л. - Бібліогр.: л. 232-260.

Подобные работы
Сушко Олександр Олександрович
Становлення та функціонування приватного підприємництва в Україні періоду НЕПу (1921 - 1928 рр.): історико-теоретичний аспект
Мiхеєва Оксана Костянтинiвна
Кримiнальна злочиннiсть i боротьба з нею в Донбасi (1921-1928).
Палій Максим Валерійович
Злочинність у сфері віросповідання та боротьба з нею
Лантух Ігор Валерійович
Формування інфраструктури ринку в Україні в роки нової економічної політики (1921 - 1928 рр.)
Виноградова Оксана Іванівна
Міжнародне співробітництво України у галузі боротьби зі злочинністю (кримінально-процесуальний аспект)
Зав'ялов Сергій Михайлович
Спосіб вчинення злочину: сучасні проблеми вивчення та використання у боротьбі зі злочинністю
Білоус Віктор Тарасович
Координація управління правоохоронними органами України по боротьбі з економічною злочинністю (адміністративно-правовий аспект)
Білоус Віктор Тарасович
Координація управління правоохорон-ними органами України по боротьбі з економічною злочинністю (адміністративно-правовий аспект).
Серватко Тадеуш
Проблеми боротьби з організованою злочинністю в Польщі та в Україні

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net