Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Місевра Ірина Валеріївна. Внесок ВУТ "Просвіта" ім. Т.Г.Шевченка в піднесення рівня національної самосвідомості громадян України (1988-1996 рр.): Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Одеський держ. політехнічний ун-т. - О., 1999. - 197л. - Бібліогр.: л. 161-187.

Подобные работы
Румянцева Анжеліка Євгенівна
Відродження та розвиток національних культур в Україні. 1988 - 1996 рр. (На матеріалах південних областей)
Голиш Григорій Михайлович
Становище неповнолітніх громадян України в період німецько-радянської війни (1941-1945 рр.)
Кобута Степан Йосифович
Суспільно-політичні процеси в західному регіоні України (1988-1999 рр.)
Марцеляк Олег Володимирович
Контрольно- наглядові органи в конституційно- правовому механізмі забезпечення основних прав і свобод громадян України
Горян Елла Володимирівна
Органи місцевого самоврядування в конституційно-правовому механізмі забезпечення основних прав і свобод громадян України
Бояринцева Марина Анатоліївна
Адміністративно-правовий статус громадянина України
Чутчева Ольга Геннадіївна
Правове регулювання соціального захисту громадян України
Коноваленко Наталія Василівна
Потреби та інтереси громадянина України як складова державотворчих процесів сучасного суспільства
Мацокін Володимир Володимирович
Право громадян України на достатній життєвий рівень.
Бортніков Валерій Іванович
Політична участь громадян України в умовах демократичного транзиту

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net