Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Мисечко Анатолій Іванович. Український культурно-освітній рух на Півдні України (1900-1914 рр.): Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Одеський держ. ун-т ім. І.І.Мечникова. Історичний факультет. Кафедра історії України. - О., 1999. - 172л. + бібліогр.

Подобные работы
Бондаренко Володимир Григорович
Вільнокозацький рух на Півдні України (1917-1918 рр.)
Горбуров Євген Григорович
Рух опору і націоналістичне підпілля на Півдні України та в Криму в період окупації. 1941-1944 рр.
Кузьменко Володимир Борисович
Український культурно-національний рух в 90-х роках XIX ст. (на матеріалах Півдня України)
Котляр Юрій Вадимович
Повстансько- партизанський рух українських селян у 1919- на початку 1920 рр. (На матеріалах Півдня України)
Сініцький Андрій Цезарович
Антиукраїнська політика російського самодержавства (1900- 1914 рр.)
Гуцал Петро Зеновійович
Українська еміграція Канади і США та національно-визвольний рух на західноукраїнських землях (1914-1923)
Магась-Демидас Юлія Іванівна
Кооперативний рух Правобережної України у 1860-ті - 1914 роки
Гончарук Тетяна Вікторівна
Виборчий рух галицьких українців наприкінці XIX ст.- 1914 р.
Баковецька Ольга Олександрівна
Проблеми культурного життя півдня України на сторінках періодичної преси (90-ті роки ХХ століття)
Пронь Тетяна Михайлівна
Міграційні та етнічні процеси на Півдні України за доби радянської державності (на матеріалах Миколаївської та Херсонської областей)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net