Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Мельник Катерина Миколаївна. Розвиток науки в Україні у 50-ті роки ХХ ст.: Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1999. - 204л. - Бібліогр.: л. 181-194.

Подобные работы
Гулай Василь Васильович
Етносоціальні процеси в західних областях України (друга половина 40-Х - 50-ті роки ХХ ст.)
Милусь Василь Іванович
Державна влада і православна церква на Волині у другій половині 40-х - 50- ті роки ХХ ст.
Рябокобила Олена Олександрівна
Розвиток історичного краєзнавства на Харківщині в 20-30-ті роки ХХ ст.
Ніколаєв Ігор Євгенович
Репресії проти військовослужбовців та працівників органів ДПУ-НКВС України в 20 - 50-ті роки XX століття
Ігнатьєва Тетяна Володимирівна
Торговельно-економічні зв'язки Правобережної України наприкінці XVIII - 50- ті роки XIX століття
Сучкова Олена Юріївна
Євреї в Донбасі (20-30-ті роки XX ст.)
Голець Віталій Віталійович
Кооперативний рух Північного Лівобережжя України в період непу (20-ті роки ХХ ст.)
Куниця Зоряна Михайлівна
Робітники України в суспільно-політичному русі (60-80-ті роки XIX ст.)
Лаврут Ольга Олександрівна
Студентство Радянської України в 20-ті роки ХХ ст.
Шабельник Геннадій Петрович
Витоки ідеології революційних народників в Україні (60 - 70-ті роки XIX ст.)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net