Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Литвинюк Валентина Іванівна. Економічний розвиток Волинського воєводства в міжвоєнний період (1921- 1939): Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 1999. - 168 арк. - Бібліогр.: арк. 151-168.

Подобные работы
Литвинюк Валентина Iванiвна
Економiчний розвиток Волинського воїводства в мiжвоїнний перiод (1921_1939)
Гнот Cоломія Іванівна
Доброчинна діяльність Греко-католицької церкви у 1921- 1939 рр. (за матеріалами Галицької митрополії).
Галуха Василь Левкович
Комасація у Волинському воєводстві (19211939 рр.)
Алфьоров Микола Анатолійович
Міграційні процеси і їх вплив на соціально-економічний розвиток Донбасу в 1939-1959 pp
Офіцинський Роман Андрійович
Політичний розвиток Закарпаття у складі Угорщини (1939-1944)
Книш Ярослав Богданович
Суспільно-політичний, економічний і культурний розвиток Белзького воєводства у першій половині XVII ст.
Берковський Владислав Георгійович
Розвиток торгівлі Волинського воєводства середини ХVІ- першої половини ХVІІ ст.
Берковський Владислав Георгійович
Розвиток торгівлі Волинського воєводства середини ХVІ- першої половини ХVІІ ст.
Соловей Олександр Григорович
Імміграційні процеси на Волині у міжвоєнний період (1921-1939 рр.)
Корновенко Сергій Валерійович
Податкова політика радянської влади в українському селі у відбудовчий період (1921-1925 рр.)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net