Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Лисенко Олександр Євгенович. Релігійна ситуація на Україні в 1941-1946 рр.: Дис... д-ра іст. наук: 07.00.01 / НАН України. - К., 1999. - 480л. - Бібліогр.: л. 412-454.

Подобные работы
Глушенок Наталія Миколаївна
Аграрна політика Німеччини в рейхскомісаріаті "Україна" 1941-1944 рр.
Дерейко Іван Іванович
Місцеві військові формування збройних сил Німеччини на території Рейхскомісаріату "Україна" (1941-1944 роки)
Спудка Ірина Миколаївна
Німецька окупаційна політика у соціокультурній сфері в рейхскомісаріаті "Україна" (1941-1944 рр.)
Сурмач Оксана Іванівна
Греко- Католицька Церква в період німецького окупаційного режиму в Україні (1941- 1944 рр.)
Власенко Світлана Іванівна
Аграрна політика німецьких окупаційних властей на території військової зони України (1941-1943 рр.)
Михайлюк Марина Володимирівна
Агітаційно-пропагандистська діяльність органів німецької окупаційної влади серед населення України (1941-1944 рр.)
Слободянюк Микола Анатолійович
Антифашистський рух опору в Південній Україні (1941-1944 рр.)
Нестеренко Вадим Анатолійович
Окупаційний режим у військовій зоні України в 1941-1943 рр. (адміністративний, економічний та соціокультурний аспекти)
Півоварчук Віталій Миколайович
Соціально-економічні процеси у західних областях України (вересень 1939- червень 1941 років)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net