Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Кузьменко Володимир Борисович. Український культурно-національний рух в 90-х роках XIX ст. (на матеріалах Півдня України): Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Одеський держ. сільськогосподарський ін-т. - О., 1999. - 223л. - Бібліогр.: л. 180-213.

Подобные работы
Гузенко Юрій Іванович
Становлення і діяльність громадських благодійних об'єднань на Півдні України в другій половині XIX - на початку XX ст. (на матеріалах Херсонської губернії)
Бойко Олег Вікторович
Протидія православної церкви і громадськості антирелігійному наступу держави у 20 - 30-ті роки ХХ ст. (на матеріалах Півдня України)
Кульчицька Олена Василівна
Громадські та політичні організації Півдня України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (на матеріалах Херсонської губернії).
Котляр Юрій Вадимович
Повстансько- партизанський рух українських селян у 1919- на початку 1920 рр. (На матеріалах Півдня України)
Самойленко Євген Миколайович
Військове питання в програмних документах партій та рухів в Україні (кінець 80-х - початок 90років ХХ століття)
Кривдіна Інна Борисівна
Гельсінський рух і його вплив на національно-політичні процеси в Україні (1976- початок 90років)
Бондаренко Сергій Васильович
Народний Рух України та його роль у національно-політичному житті наприкінці 80-х - на початку 90років ХХ століття
Саричев Володимир Іванович
Селянство і Радянська влада в 1925-1929 роках: проблема взаємовідносин (за матеріалами Півдня України)
Іщенко Ігор Васильович
Державна політика у сфері боротьби з соціальними аномаліями періоду непу (1921-1928 рр.): досвід, протиріччя, уроки (за матеріалами Півдня України)
Балягузова Ольга Юріївна
Розкол в українському православ'ї у 1921-1930 рр. (на матеріалах Півдня України)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net