Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Кривко Ірина Миколаївна. Земельні громади Південної України (1922-1930 рр.): Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. - Запоріжжя, 1999. - 224л. - Бібліогр.: л. 187-224.

Подобные работы
Анісімов Вячеслав Валентинович
Земельні громади України (1921-1929 роки)
Опря Ігор Анатолійович
Становище та діяльність пізньопротестантських громад Правобережної України (1900-1917 рр.)
Подгайко Марія Костянтинівна
Самоврядування грецьких громад в Україні (середина XVII - 70-ті рр. XIX ст.)
Лисенко Майя Станіславівна
Становлення середньої спеціальної освіти в Україні (1922-1930 рр.)
Кабачек Володимир Вікторович
Діяльність місцевих державних органів України по розвитку промисловості в 1921 – 1922 рр.
Висовень Оксана Іванівна
Інтелігенція в культурно-освітньому розвитку УСРР (1922-ті-початок 1930-х рр.): історіографія
Гедьо Анна Володимирівна
Соціальний статус і розвиток господарства грецьких громад України середини XVII-ХІХ ст.: джерелознавчий аспект.
Капінус Олена Леонідівна
1.Грецькі громади України кінця XVII – початку ХХІ ст.: історіографія проблеми
Безуглий Олександр Володимирович
Територіальна громада в Україні: напрями та чинники сталого розвитку
Бойко-Бойчук Лариса Василівна
Синергетичний підхід у політичних дослідженнях (на прикладі аналізу політико-владної взаємодії у територіальних громадах в Україні)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net