Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Кравченко Тетяна Миколаївна. Розвиток початкової освіти на Харківщині в другій половині XIX - на початку XX ст.: Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 1999. - 239л. - Бібліогр.: л.176-221.

Подобные работы
Боєва Тетяна Іванівна
Розвиток народної освіти на Донеччині у другій половині XIX - на початку XX ст.
Мартинова Ірина Станіславівна
Розвиток середньої освіти на Харківщині у другій половині XIX - на початку XX століття
Довжук Ігор Володимирович
Роль важкої промисловості Донбасу в розвитку економіки Наддніпрянської України (друга половина XIX - початок XX ст.)
Зибачинський Ігор Володимирович
Соціально-економічний, суспільний та культурний розвиток Північної Бессарабії у другій половині XIX - на початку XX ст.
Буравський Олександр Антонович
Поляки Волині у другій половині XIX - на початку XX ст. Соціально- економічне становище та культурний розвиток
Малишев Олександр Володимирович
Розвиток кустарної промисловості в Харківській губернії у другій половині XIX - на початку XX ст.
Карсим Інна Анатоліївна
Розвиток церковної археології та музейництва в Україні у другій половині XIX - на початку XX ст.
Єгорова Олена Віталіївна
Юридична освіта в університетах України XIX - початку XX ст. (етапи та особливості розвитку)
Олешко Петро Степанович
Еволюція землеволодіння на Волині - друга половина XIX - початок XX ст.
Шпиталенко Галина Андріївна
Соціально-економічне і духовне життя чехів Волині (друга половина XIX - початок XX ст.)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net