Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Кошель Олексій Миколайович. Краєзнавство, історія й культура Поділля у діяльності представників православної та римо- католицької конфесій ХІХ- початку ХХ ст.: Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький держ. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 1999. - 203 арк. - Бібліогр.: арк. 168-203.

Подобные работы
Буланова Наталія Миколаївна
Християнські конфесії Катеринославщини останньої чверті XVIII - початку ХХ ст.
Гаврилів Богдан Михайлович
Розвиток українського історичного краєзнавства на Прикарпатті (XIX- початок XX ст.)
Місостов Тотраз Юрійович
Розвиток історичного краєзнавства на Лівобережній Україні (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.)
Гейда Ольга Сергіївна
Розвиток церковно-історичного краєзнавства на Чернігівщині у другій половині XVII - на початку ХХ ст.
Адамович Наталія Миколаївна
Суспільно-політичні чинники конституційного процесу в Україні (90-ті рр. ХХ ст. - початок ХХІ ст.)
Цвигун Оксана Анатоліївна
Демографічні процеси в грецькій меншині Донеччини (90-ті роки ХХ ст. - початок XXI ст.)
Савенко Віктор Васильович
Роль Наукового товариства ім. Шевченка в українському національному відродженні (друга половина ХІХ ст.- початок ХХ ст.)
Гайдай Ольга Михайлівна
Рух української громадськості за національну початкову освіту кінець XIX ст. - початок 1917 р.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net