Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Корновенко Сергій Валерійович. Податкова політика радянської влади в українському селі у відбудовчий період (1921-1925 рр.): Дис...канд. іст. наук: 07.00.01 / Черкаський держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси, 1999. - 173 арк. - Бібліогр.: арк. 163-173.

Подобные работы
Міняйло Світлана Анатоліївна
Податкова політика радянської влади в українському селі в умовах формування та утвердження радгоспно-колгоспної системи (1930 - 1939 рр.): історичний аспект.
Андрухів Ігор Олексійович
Політика радянської влади у сфері релігії та конфесійне життя на Прикарпатті в 40-80-х роках ХХ століття. Історико-правовий аналіз
Дарованець Олександр Ярославович
Політика польської влади щодо Української Військової Організації та Організації Українських Націоналістів на Волині (1927-1939)
Демидович Людмила Степанівна
Політика радянської влади щодо православної церкви в Україні в період НЕПу (1921-1928 рр.)
Рибак Інга Валеріївна
Політика радянської влади щодо Російської православної церкви в Криму (1917-1941 рр.)
Рубльова Наталія Степанівна
Політика радянської влади щодо Римо- католицької церкви в Україні, 20- 30- ті роки ХХ ст.
Бєлоглазов Роман Миколайович
Політика радянської влади щодо релігійних конфесій у 1920-і роки (за матеріалами Кримської АСРР)
Фесенко Андрій Миколайович
Православна церква в політиці радянської влади 20-х років ХХ ст.: на матеріалах Донеччини
Малярчук Олег Михайлович
Аграрна політика партійно-радянської влади (1944-1964 рр., західні землі України)
Терещенко Тетяна Вадимівна
Соціально-побутова сфера села центральних областей України в період відбудови (1943-1950 рр.)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net