Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Корнейко Алла Олександрівна. Суспільно-політичний розвиток України в 1953-1964 рр. (на матеріалах західних областей): Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Л., 1999. - 173л. - Бібліогр.: л. 151-172.

Подобные работы
Румянцева Анжеліка Євгенівна
Відродження та розвиток національних культур в Україні. 1988 - 1996 рр. (На матеріалах південних областей)
Буяк Богдан Богданович
Розвиток промислової сфери в західних областях Української РСР упродовж 1944-50-х років (На матеріалах Дрогобицької, Львівської, Станіславської, Тернопільської областей)
Вовк Світлана Олександрівна
Становлення та розвиток міжрегіонального співробітництва прикордонних областей України і Російської Федерації (наприкінці ХХ ст.- на початку ХХІ століття)
Гаврилов Володимир Миколайович
Соціальне становище сільського населення у 1943-1953 рр. (за матеріалами областей Північного Лівобережжя України)
Сущук Оксана Петрівна
Радянська карально-репресивна система: 1944-1953 рр. (за матеріалами Волинської області)
Моренчук Андрій Анатолійович
Релігійні процеси в Україні у 1953-1964 роках (на матеріалах західних областей)
Шамрай Олександр Григорович
Культурно-освітня сфера та духовне життя українського села в 1943 - 1950 рр. (за матеріалами центральних областей УРСР)
Данилиха Наталія Романівна
Соціально-побутова адаптація українців із Польщі в УРСР у 1944-1950-х роках (на матеріалах західних областей України)
Пшеничний Тарас Юрійович
Голод 1932 – 1933 років в Україні (на матеріалах південно-східних областей).

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net