Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Ковальова Наталія Анатоліївна. Аграрна політика українських національних урядів (1917- 1921 рр.): Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський держ. ун-т. - Д., 1999. - 185 арк. - Бібліогр.: арк. 161-185.

Подобные работы
Андрусишин Богдан Іванович
Робітнича політика українських урядів (1917 - 1920 рр.)
Гай-Нижник Павло Павлович
Фінансова політика Центральної Ради та урядів Української Народної Республіки (березень 1917 р. - квітень 1918 р.).
Еткіна Ірина Ігорівна
Земельне питання в Чернігівській губернії (лютий 1917 - березень 1921 рр.)
Гарарук Людмила Вікторівна
Біржова торгівля України в період нової економічної політики (1921-1929 рр.)
Нікітенко Костянтин Вікторович
Недержавний сектор промисловості України в умовах нової економічної політики (1921-1928 рр.)
Хмельницька Людмила Василівна
Промислові трести України в період нової економічної політики (1921-1929 рр.)
Котляр Юрій Вадимович
Селянство Півдня України в період нової економічної політики (1921- 1929рр.)
Шабала Ярослав Миколайович
Аграрна політика Польщі на Волині у 1921-1939 рр.
Городецький Олександр Володимирович
Національна політика Радянської держави щодо польського населення Півдня України (1921 – 1929 рр.).

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net