Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Каюк Світлана Миколаївна. Задунайська Січ (1775-1828 рр.): Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський держ. ун-т. - Д., 1999. - 205арк. - Бібліогр.: арк. 180-198.

Подобные работы
Синяк Іван Леонідович
Джерела з історії діловодства запорізького козацтва доби Нової Січі (1734- 1775)
Паньонко Ігор Михайлович
Апарат управління Запорізької Січі (середина XVI ст.- 1775 р.)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net