Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Качмар Володимир Михайлович. Проблема українського університету у Львові в кінці XIX- на початку ХХ ст.: суспільно-політичний аспект: Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський держ. ун-т ім. Івана Франка. - Л., 1999. - 199 арк. - Бібліогр.: арк. 177-199.

Подобные работы
Дружкова Ірина Сергіївна
Кредитно-банківські установи на Півдні України в XIX - на початку XX ст. (історичний аспект)
Мисак Наталія Федорівна
Українська інтелігенція Галичини наприкінці XIX - на початку ХХ ст.: соціально-професійний аспект
Богатчук Світлана Степанівна
Залізничний транспорт України у другій половині XIX - на початку XX ст. (Соціально-економічний аспект)
Качмар Володимир Михайлович
Проблема украєнського унiверистету у Львовi в кiнцi ХIХ _ на початку ХХ ст.: суспiльно-полiтичний аспект.
Гайдай Ольга Михайлівна
Рух української громадськості за національну початкову освіту кінець XIX ст. - початок 1917 р.
Шляхов Олексій Борисович
Судновласники і моряки Азово-Чорноморського басейну в модернізаційних процесах кінця XIX - початку XX ст.
Мармазова Ольга Іванівна
Просвітницька діяльність земств в Україні (кінець XIX- початок XX ст.)
Дорощук Н. О
Український культурно-національний рух у Російській імперії:(кінець XIX- початок XX ст.)
Десятніков Іван Валерійович
Наймана праця у сільському господарстві України в кінці XIX - на початку XX ст.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net