Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Докашенко Віктор Миколайович. Профспілки України в умовах тоталітарної системи (70-ті - 80-ті рр.): Дис... д-ра іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. - К., 1999. - 391л. - Бібліогр.: л.346-390.

Подобные работы
МОЙСІЄНКО ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ
Ліберально - демократичний (опозиційний) рух в Україні (середина 60-х - 80-ті роки ХІХ ст.).
Володько Володимир Васильович
Чиновники системи управління та судочинства Київського намісництва (80-ті - перша половина 90-х рр. XVIII ст.): соціо-професійний портрет
Бажан Олег Григорович
Опозиційний рух в Україні (друга половина 50-х- 80-ті рр. ХХ ст.)
Ботушанський Олег Васильович
Сільська кооперація на Буковині (80-ті роки XIX- початок XX ст.)
Падалка Сергій Семенович
Аграрна політика в Україні: формування, шляхи реалізації та соціально- економічні наслідки (друга половина 60-х - 80-ті роки ХХ ст.)
Гнатчук Оксана Степанівна
Українські жіночі організації на Буковині (80-ті роки ХІХ - 30-ті роки ХХ ст.)
Костилєва Світлана Олександрівна
Становлення і розвиток друкованих засобів масової інформації новітньої України (друга половина 80-х - 90-ті рр. ХХ ст.)
Олійник Микола Миколайович
Становлення і діяльність профспілок в умовах розвитку приватного підприємництва в Україні (1921- 1929 рр.)
Мовчан Ольга Миколаївна
Українські профспілки в компартійно-радянській системі влади (1920-ті рр.)
Мовчан О. М
Українські профспілки в компартійно-радянській системі влади (20-ті рр.)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net