Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Гуржій Олександр Іванович. Гетьманська влада в Українській козацькій державі першої чверті XVIII ст. (на прикладі діяльності І.Скоропадського): Дис... д-ра іст. наук: 07.00.01 / НАН України. - К., 1999. - 391л. - Бібліогр.: л.341-382.

Подобные работы
Буланова Наталія Миколаївна
Християнські конфесії Катеринославщини останньої чверті XVIII - початку ХХ ст.
Пащеня Владислав Миколайович
Формування та діяльність органів влади і управління в Криму (1921-1929 рр.)
Вінцковський Тарас Степанович
Участь населення Херсонської губернії в організації та діяльності місцевих органів влади і управління Центральної Ради (березень 1917 р.- квітень 1918 р.)
Павлишин Олег Йосифович
Формування та діяльність представницьких органів влади ЗУНР- ЗОУНР (жовтень 1918- червень 1919 рр.)
Тронько Тетяна Володимирівна
Діяльність органів державної влади в галузі жіночої середньої освіти в Наддніпрянській Україні другої половини ХІХ століття
Гребеннікова Олена Вікторівна
Діяльність місцевих органів влади Донецької губернії (1920-1925 рр.)
Павлишин Олег Йосипович
Формування та діяльність представницьких органів влади ЗУНР-ЗОУНР (жовтень 1918 -- червень 1919 рр.).
Марусик Тамара Володимирівна
Західноукраїнська гуманітарна інтелігенція: динаміка складу, діяльність, стосунки з владою (друга половина 40-х - початок 60-х років ХХ ст.)
Господаренко Оксана Валеріївна
Діяльність місцевих органів влади і самоврядування на Півдні України у 1917-1920 рр.: соціально-економічний аспект
Кузьмінець Наталія Петрівна
Діяльність місцевих органів радянської влади Подільської губернії у 1920-1925 роках

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net