Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Гордієнко В'ячеслав Володимирович. Православні конфесії в Україні періоду другої світової війни (вересень 1939- вересень 1945 рр.): Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1999. - 189 арк. - Бібліогр.: арк. 177-189.

Подобные работы
Свідерська Наталія Юріївна
Українське питання в політиці держав Європи напередодні Другої світової війни (вересень 1938 - вересень 1939 рр.)
Латиш Олена Юріївна
Розвиток системи охорони здоров'я в Україні періоду Великої Вітчизняної війни
Бомбандьорова Ольга Анатоліївна
Підготовка та використання державних трудових резервів України в період Великої Вітчизняної війни
Толокньов Іван Валерійович
Залізничний транспорт України в період Першої світової війни (1914-1918 рр.)
Головко Микола Леонтійович
Суспільно-політичні організації та рухи України в період Другої світової війни. 1939-1945 рр.
Ніколаєць Юрій Олексійович
Морально- політичний стан населення і воїнів Червоної армії в перший період Великої Вітчизняної війни (на матеріалах України)
ПОГОРЄЛОВ Анатолій Анатолійович
ПІВДЕНЬ УКРАЇНИ В ПОЧАТКОВИЙ ПЕРІОД ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ. ЧЕРВЕНЬ 1941-ЛИСТОПАД 1942 РР.
Голиш Григорій Михайлович
Становище неповнолітніх громадян України в період німецько-радянської війни (1941-1945 рр.)
Перехрест Ірина В'ячеславівна
Медико-санітарні наслідки Великої Вітчизняної війни для населення України та їх ліквідація у період відбудови (1943-1950 рр.)
Шайкан Валентина Олексіївна
Колабораціонізм на території рейхскомісаріату "Україна" та військової зони в період Другої світової війни

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net