Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Горват Любов-Ірина Василівна. Соціально- економічний і політичний розвиток українців Мараморощини (Румунія) в 1918-1945 рр.: Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Ужгородський держ. ун-т. - Ужгород, 1999. - 162л. - Бібліогр.: л.152-162.

Подобные работы
Кашка Марія Юріївна
ЕТНОПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК РУСИНІВ-УКРАЇНЦІВ ЗАКАРПАТТЯ (друга половина ХVІІІ ст. – 1867 р.)
Кройтор Володимир Костянтинович
Українське питання в політиці Румунії (1918 - 1927 рр.)
Джуінда Абдул Фарід
Соціально-економічний і політичний розвиток Афганістану після Другої світової війни (1945-1978рр.)
Концне-Надь Жужанна-Юліанна
Розвиток сільського господарства Північно-Східної Угорщини в 1945-1961 роках (історичний аспект)
Концне Надь Жужанна Юлианна
Розвиток сільського господарства Північно-Східної Угорщини в 1945-1961 роках (історичний аспект)
Масненко Віталій Васильович
Історична думка у процесі розвитку національної свідомості українців (кінець ХІХ - перша третина ХХ ст.)
Орловська Ольга Миколаївна
Формування та розвиток етнічної самосвідомості українців (русів) Х - першої половини XYII ст. (джерелознавче дослідження)
Швидкий Сергій Миколайович
Традиційна народна медицина українців Південної Слобожанщини: історія розвитку, сучасний стан, регіональна специфіка
Кройтор Володимир Костянтинович
Українське питання в політиці Румунії (1918-1927 рр.)
Федорук Олександр Касьянович
Польський живопис 1945- 1965 рр.: розвиток реалістичних традицій і авангарду

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net