Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Цапко Олег Михайлович. Діяльність товариства "Просвіта" в Україні (1891-1914 рр.): Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 1998. - 173л. - Бібліогр.: л. 159-173.

Подобные работы
Масюк Світлана Олександрівна
Діяльність товариств "Просвіта" в Україні (березень 1917 - 1920 рр.)
Кучеров Геннадій Геннадійович
Становлення і діяльність сільських товариств "Просвіта" Правобережної України (1905 1923 рр.).
Бадєєва Людмила Іванівна
Діяльність товариства "Просвіта" на Лівобережній Україні у ХХ столітті
Зуляк Іван Степанович
Товариство "Просвіта" у Західній Україні в міжвоєнний період: організаційні засади, господарське становище та культурно-просвітня діяльність
Грицан Анатолій Васильович
Діяльність товариства "Просвіта" на Прикарпатті в 1920-1939 рр.
Зуляк Іван Степанович
Діяльність товариства "Просвіта" у національно- культурному відродженні українського народу Східної Галичини (друга половина XIX - початок ХХ ст.)
Зелений Володимир Миколайович
Становлення та діяльність товариств "Просвіта" Катеринославської губернії у 1905-1922рр.
Гарат Роман Михайлович
Діяльність товариства "Просвіта" в Галичині (1868-1921 рр.)
Шевчук Ганна Йосипівна
Фахово-господарська та культурно-освітня діяльність товариства "Сільський господар" (1899-1944)
Ступак Федір Якович
Діяльність благодійних товариств Києва другої половини ХIХ- початку ХХ століття

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net