Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Марценюк Лариса Миколаївна. Українська радянська державність в контексті реалізації більшовицької моделі централізованої держави. 1918-1929 рр. (історичні аспекти проблеми): Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Криворізький держ. педагогічний ін- т. - К., 1998. - 217л. - Бібліогр.: л. 184-208.

Подобные работы
Верменич Ярослава Володимирівна
Здійснення українізації у 20-30-х роках:політичні і культурні аспекти проблеми
Литвин Наталя Миколаївна
Політичні репресії проти наукової інтелігенції в радянській Україні в 1920- 1930-х роках (ідеологічні аспекти проблеми)
Моргун Василь Андрійович
Суспільно-політичні проблеми розбудови громадянського суспільства в незалежній Україні: історичний аспект
Гумен Юрій Євгенович
Урбоекологічні проблеми Західного регіону України 1960-1990 рр.: історичний аспект
Моргун Василь Андрійович
Суспільно-політичні проблеми розбудови громадського суспільства в незалежній Україні: історичний аспект
Сажко Василь Володимирович
Проблеми аграрних перетворень в Україні у 1900-1913 роках: історико- політичний аспект
Качмар Володимир Михайлович
Проблема українського університету у Львові в кінці XIX- на початку ХХ ст.: суспільно-політичний аспект
Качмар Володимир Михайлович
Проблема украєнського унiверистету у Львовi в кiнцi ХIХ _ на початку ХХ ст.: суспiльно-полiтичний аспект.
Патер Іван Григорович
Союз визволення України: проблеми державності і соборності.
Тюрменко Ірина Іванівна
Проблеми української державності в діяльності та науковій спадщині Івана Огієнка

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net