Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Цибуленко Геннадій Володимирович. Кредитна кооперація на півдні України в кінці XIX- на початку XX століття: Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський держ. ун-т. - Д., 1997. - 230л. - Бібліогр.: л. 192-206.

Подобные работы
Мармазова Ольга Іванівна
Просвітницька діяльність земств в Україні (кінець XIX- початок XX ст.)
Десятніков Іван Валерійович
Наймана праця у сільському господарстві України в кінці XIX - на початку XX ст.
Третяк Кирило Олегович
Історія забудови та архітектури Києва наприкінці XIX-початку XX століть
Мартинова Ірина Станіславівна
Розвиток середньої освіти на Харківщині у другій половині XIX - на початку XX століття
Плаксій Тамара Миколаївна
Міське самоврядування Середньої Наддніпрянщини в другій половині XIX - на початку XX століть
Бурдуланюк Василь Миколайович
Культурні зв'язки Галичини з Наддніпрянською Україною в кінці XIX - на початку ХХ століть
Морозова Ольга Станіславівна
Рух за впровадження української мови в навчальних закладах України в кінці XIX - на початку ХХ століття
Шляхов Олексій Борисович
Судновласники і моряки Азово-Чорноморського басейну в модернізаційних процесах кінця XIX - початку XX ст.
Дорощук Н. О
Український культурно-національний рух у Російській імперії:(кінець XIX- початок XX ст.)
Вовк Юрій Іванович
Українське селянство в соціально-економічній структурі суспільства на початку XX століття

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net