Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Ступак Федір Якович. Діяльність благодійних товариств Києва другої половини ХIХ- початку ХХ століття: Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 1997. - 210с.

Подобные работы
Дудка Раїса Анатоліївна
Суспільно-культурна діяльність інтелігенції України у другій половині 50-х на початку 60-х років ХХ століття
Редькіна Ольга Анатоліївна
Земства Лівобережної та Південної України як органи місцевого самоврядування та осередки ліберального руху в другій половині ХІХ - початку ХХ століття
Нарадько Андрій Валерійович
Благодійність у розвитку освіти в Україні (друга половина ХІХ - початок ХХ століть)
Корнієнко Віра Миколаївна
Благодійність в освітянській галузі Харківської губернії (друга половина ХІХ - початок ХХ століть)
Іваницька Лілія Василівна
Суспільно-політичні та науково-організаційні аспекти становлення і розвитку кібернетичної науки в Україні в другій половині XX - на початку XXI століття
Плаксій Тамара Миколаївна
Міське самоврядування Середньої Наддніпрянщини в другій половині XIX - на початку XX століть
Мартинова Ірина Станіславівна
Розвиток середньої освіти на Харківщині у другій половині XIX - на початку XX століття
Хаустова Ольга Вадимівна
Розвиток благодійництва у Харкові у другій половині XIX - на початку ХХ століть
Синявська Лариса Іванівна
Вплив русифікаторської політики на економічне, соціальне і культурне життя України у другій половині XIX - на початку ХХ століття

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net