Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Половець Володимир Михайлович. Кооперативний рух в Лівобережній Україні (1861- 1917 рр.): Дис... д-ра іст. наук: 07.00.01 / НАН України. - К., 1997. - 420арк. - Бібліогр.: арк. 377-396.

Подобные работы
Ткаченко Олеся Віталіївна
Підприємницька та меценатська діяльність родини Терещенків в Україні (1861- 1917 рр.)
Кучеренко Алла Алимівна
Український культурно-освітній рух у Херсонській губернії в період з 1861 по 1917 рр.
Верезомська Світлана Жоржівна
Ф.Ернст у пам'яткоохоронному русі України 1917-1933 рр.
Боровик Микола Андрійович
Анархістський рух в Україні (1917-1921 рр.)
Чоп Володимир Миколайович
Махновський рух в Україні 1917-1921 рр.: проблеми ідеології, суспільного та військового устрою
Крупина Віктор Олександрович
Білий рух в Україні (1917-1920рр.)
Куташев Ігор Вікторович
Селянський рух в Україні (березень 1917 р. - квітень 1918 р.)
Бондаренко Володимир Григорович
Вільнокозацький рух на Півдні України (1917-1918 рр.)
Герасименко Олена Володимирівна
Селянський рух на Лівобережній Україні (1900 - лютий 1917 рр.)
Барановська Надія Михайлівна
Національно-визвольний рух в Україні за відновлення державної незалежності (березень 1917 р.- квітень 1918 р.)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net