Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Олійник Микола Миколайович. Становлення і діяльність профспілок в умовах розвитку приватного підприємництва в Україні (1921- 1929 рр.): Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 1997. - 241с.

Подобные работы
Городецький Олександр Володимирович
Національна політика Радянської держави щодо польського населення Півдня України (19211929 рр.).
Сушко Олександр Олександрович
Становлення та функціонування приватного підприємництва в Україні періоду НЕПу (1921 - 1928 рр.): історико-теоретичний аспект
Мазур Василь Митрофанович
Кооператитвний рух у національних районах Української СРР (1921 - 1929 рр.)
Мазур Василь Митрофанович
Кооперативний рух у національних районах Української СРР (1921- 1929 рр.)
Николаенко Николай Васильевич
Потребительская и промысловая кооперация в Крыму (1921 - 1929 гг.)
Поляруш Світлана Іванівна
Становлення і діяльність органів державної опіки та громадської благодійності на Лівобережній Україні (1775-1918 рр.)
Кучеров Геннадій Геннадійович
Становлення і діяльність сільських товариств "Просвіта" Правобережної України (1905 1923 рр.).
Наумов Сергій Олександрович
Регіональні структури українського політичного руху: становлення і діяльність, 90-і рр. ХІХ ст. – лютий 1917 р. (на матеріалі Лівобережжя)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net