Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Масюк Світлана Олександрівна. Діяльність товариств "Просвіта" в Україні (березень 1917 - 1920 рр.): Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1997. - 143л.

Подобные работы
Грицан Анатолій Васильович
Діяльність товариства "Просвіта" на Прикарпатті в 1920-1939 рр.
Цапко Олег Михайлович
Діяльність товариства "Просвіта" в Україні (1891-1914 рр.)
Кучеров Геннадій Геннадійович
Становлення і діяльність сільських товариств "Просвіта" Правобережної України (1905 1923 рр.).
Бадєєва Людмила Іванівна
Діяльність товариства "Просвіта" на Лівобережній Україні у ХХ столітті
Зуляк Іван Степанович
Товариство "Просвіта" у Західній Україні в міжвоєнний період: організаційні засади, господарське становище та культурно-просвітня діяльність
Дудник Олена Володимирівна
Національно-демократичні перетворення на Київщині в революційну добу (березень 1917 - 1920 рр.)
Кокошко Федір Іванович
Діяльність культурно-освітних організацій Півдня України в період культурного піднесення (1917-кінець 1920-х рр. ХХ ст.)
Кокошко Федір Іванович
Діяльність культурно-освітніх організацій Півдня України в період культурного піднесення (1917-кінець 1920-х рр. XX ст.)
Кісіль Зоряна Романівна
Створення та діяльність Українського воєнно-історичного товариства (1920- 1939 рр.)
Зуляк Іван Степанович
Діяльність товариства "Просвіта" у національно- культурному відродженні українського народу Східної Галичини (друга половина XIX - початок ХХ ст.)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net