Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Марченко Олег Миколайович. Міське самоврядування на Півдні України у другій половині ХІХ ст.: Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Одеський держ. ун-т ім. І.І.Мечникова. - О., 1997. - 180л.

Подобные работы
Тарасов Андрій Валерійович
Суспільно-політична позиція учнівської молоді Півдня України другої половини ХІХ ст.
Кочергін Ігор Олександрович
О.М.Поль і його місце в суспільно-політичному житті та економічному розвитку Півдня України другої половини XIX ст.
Вєтрова Ганна Володимирівна
Соціальні зміни у складі населення Півдня України у другій половині ХІХ ст.
Шевченко Андрій Михайлович
Зовнішня торгівля портів на Півдні України (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.)
Тучинський Віталій Анатолійович
Молдавани Півдня України в ІІ половині ХІХ - початку ХХ ст. Соціально- економічний та культурний розвиток
Замуруйцев Олексій Вікторович
Німецькі колонії Півдня України в другій половини ХІХ - на початку ХХ ст.
Гузенко Юрій Іванович
Становлення і діяльність громадських благодійних об'єднань на Півдні України в другій половині XIX - на початку XX ст. (на матеріалах Херсонської губернії)
Бобкова Оксана Михайлівна
Адміністративна та культурно-просвітницька діяльність А.Я.Фабра на Півдні України (30-ті - перша половина 60-х рр. XIX ст.)
Баженова Стефанія Едуардівна
Юзеф Антоній Роллє в громадському, науковому і просвітницькому житті Правобережної України другої половини ХІХ ст.
Гончарук Тарас Григорович
Торгівля України першої половини XIX ст.: історія вивчення

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net