Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Котляр Юрій Вадимович. Повстансько- партизанський рух українських селян у 1919- на початку 1920 рр. (На матеріалах Півдня України): Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Одеський держ. ун-т ім. І.І.Мечникова. - О., 1997. - 176с.

Подобные работы
Кузьменко Володимир Борисович
Український культурно-національний рух в 90-х роках XIX ст. (на матеріалах Півдня України)
Бойко Олег Вікторович
Протидія православної церкви і громадськості антирелігійному наступу держави у 20 - 30-ті роки ХХ ст. (на матеріалах Півдня України)
Саричев Володимир Іванович
Селянство і Радянська влада в 1925-1929 роках: проблема взаємовідносин (за матеріалами Півдня України)
Іщенко Ігор Васильович
Державна політика у сфері боротьби з соціальними аномаліями періоду непу (1921-1928 рр.): досвід, протиріччя, уроки (за матеріалами Півдня України)
Балягузова Ольга Юріївна
Розкол в українському православ'ї у 1921-1930 рр. (на матеріалах Півдня України)
Пронь Тетяна Михайлівна
Міграційні та етнічні процеси на Півдні України за доби радянської державності (на матеріалах Миколаївської та Херсонської областей)
Кульчицька Олена Василівна
Громадські та політичні організації Півдня України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (на матеріалах Херсонської губернії).
Гузенко Юрій Іванович
Становлення і діяльність громадських благодійних об'єднань на Півдні України в другій половині XIX - на початку XX ст. (на матеріалах Херсонської губернії)
Бондаренко Володимир Григорович
Вільнокозацький рух на Півдні України (1917-1918 рр.)
Мисечко Анатолій Іванович
Український культурно-освітній рух на Півдні України (1900-1914 рр.)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net