Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Технічні науки
Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології

Диссертационная работа:

Афанасьєва Олеся Юрій-Юстинівна. Метод комп'ютерної візуалізації результатів експериментальних досліджень з використанням принципів когнітивної графіки: дисертація канд. техн. наук: 05.13.06 / НАН України; Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. - К., 2003.

Подобные работы
Романюк Олександр Никифорович
Високопродуктивні методи та засоби кінцевої візуалізації тривимірних зображень у системах комп'ютерної графіки
Осієвський Сергій Валерійович
Метод формування графіка реалізації запитів користувачів та транзакцій для підвищення оперативності управління мережною базою даних телекомунікаційної мережі
Кобрін Петро Петрович
Методи та засоби довгострокового прогнозування графіків навантаження об'єднаної енергосистеми в умовах перехідної економіки
Курінний Михайло Сергійович
Методи та засоби антиаліайзингу контурів об'єктів у системах комп'ютерної графіки
Чорний Анатолій Вікторович
Методи та засоби підвищення продуктивності зафарбовування тривимірних об'єктів у системах комп'ютерної графіки
Єрохін Андрій Леонідович
Інтелектуальні методи та засоби візуалізації позаштатних ситуацій в складних системах
Васильєв Микола Валерійович
Методи та апаратно-орієнтовані алгоритми синтезу процесорів швидких перспективних перетворень у системах візуалізації
Горелов Денис Юрійович
Удосконалення методів обробки та астрономічної інтерпретації результатів радіолокаційних досліджень метеорів.
Максюта Наталія Валеріївна
Система аналізу результатів гемореологічних досліджень на основі ієрархічної кластеризації діагностичних ознак
Мичак Антон Григорович
Глибинна геологічна будова, перспективи нафтоносності Українських Карпат та Передкарпатського прогину за результатами аерокосмогеологічних методів досліджень

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net