Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Технічні науки
Інформаційно-вимірювальні системи

Диссертационная работа:

Джала Роман Михайлович. Методи і засоби електромагнітних обстежень захисту від корозії підземних трубопроводів: Дис... д-ра техн. наук: 05.11.16 / НАН України; Фізико-механічний ін-т ім. Г.В.Карпенка. - Л., 2002. - 364арк. - Бібліогр.: арк. 316-357.

Подобные работы
Арсенюк Ігор Ростиславович
Розробка структурних методів та засобів підвищення точності вимірювальних перетворювачів для систем поелементного діагностування
Арапова Олена Михайлівна
Розробка методів і засобів тестування цифрових пристроїв в системах покомпонентного діагностування
Поляков Сергій Георгійович
Електрохімічний моніторинг в захисті від корозії зварних трубопроводів
Кухарев Юрій Олександрович
Безконтактні теплові методи виявлення трубопроводів та дефектів в них
Шкварницька Тетяна Юріївна
Діагностика технічного стану авіаційних трубопроводів на основі акустичних методів в процесі експлуатації
Ільницький Микола Карлович
Розробка методів попередження втомних руйнувань морських трубопроводів
Меженський Олександр Миколайович
Методи організаційно-технологічного проектування зовнішніх мереж трубопроводів з урахуванням параметрів надійності і технологічності
Незамай Борис Сергійович
Метод та пристрій контролю напружено-деформованого стану магістральних трубопроводів за їх формою перерізів
Міхаль Олег Пилипович
Обчислювальні методи, засоби та реалізація локально-паралельної обробки нечіткої інформації
Ночевнов Дмитро Павлович
Методи та засоби адаптивного інформаційного пошуку на основі моделі користувача

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net