Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Технічні науки
Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології

Диссертационная работа:

Русин Богдан Павлович. Системы синтезу, обробки та розпізнавання складноструктурованих зображень: Дис... д-ра техн. наук: 05.13.06 / НАН України. - Л., 1998. - 308л. - Бібліогр.: л. 280-307.

Подобные работы
Хавалко Віктор Михайлович
Інформаційно-аналітична система синтезу та обробки зображень на базі функціонального підходу
Косаревич Ростислав Ярославович
Структурно-інваріантні алгоритми опису та розпізнавання зображень
Косаревич Ростислав Ярославович
Структурноінваріантні алгоритми опису та розпізнавання зображень
Кормановський Сергій Іванович
Око-процесорна обробка та розпізнавання образної інформації за геометричними ознаками
Клименко Віктор Володимирович
Адаптивна регуляризована реставрація дискретних зображень в системах переробки інформації
Кучинський Тарас Борисович
Хвилькові методи стиску зображень в системах медичної діагностики
Вовк Ольга Леонідівна
Статистичні методи кластеризації для систем контекстного пошуку зображень
Різуненко Андрій Олексійович
Методи та інформаційна технологія стиску зображень в автоматизованих системах на основі вейвлет-перетворень
Шевцов Дмитро Валерійович
Методи і моделі обробки дискретних зображень знаків в автоматизованих системах переробки інформації
Данилюк Ігор Андрійович
Метод та засоби відновлення квазіоптичних зображень літаків в експертній системі комплексної обробки вимірювальної інформації.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net