Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Географічні науки
Фізична географія та біогеографія, географія грунтів та геохімія ландшафтів

Диссертационная работа:

Харченко В'ячеслав Валерійович. Ландшафтознавче обгрунтування вирішень локальних геоекологічних проблем (на прикладі Боярського природно-господарського підрайону) : дис... канд. геогр. наук: 11.00.01 / НАН України; Інститут географії. - К., 2006.

Подобные работы
Харченко В'ячеслав Валерійович
Ландшафтознавче обґрунтування вирішень локальних геоекологічних проблем (на прикладі Боярського природно-господарського підрайону)
Харченко В'ячеслав Валерійович
Ландшафтознавче обгрунтування вирішень локальних геоекологічних проблем (на прикладі Боярського природно-господарського підрайону)
Данилюк Ірина Вадимівна
Фінансовий аналіз в аудиторській діяльності: проблеми методики (на прикладі підприємств пивоварної промисловості)
Виговська Наталія Георгіївна
Удосконалення обліку амортизації: стан, проблеми, перспективи (на прикладі підприємств м. Житомира та Житомирської області)
Горлачук Валерій Васильович
Еколого-економічні проблеми раціонального землекористування (на прикладі західного регіону України)
Степчин Микола Васильович
Еколого-економічні проблеми раціонального землекористування (на прикладі земель водного і лісового фондів)
Жук Микола Васильович
Економіко-екологічні проблеми розвитку будівельного комплексу (на прикладі Чернівецької обл.)
Мачуга Надія Зіновіївна
Облік і контроль госпрозрахункової діяльності в державних медичних закладах: проблеми методики та організації (на прикладі лікувальних закладів України)
Мачуга Надія Зіновіївна
Облік і контроль госпрозрахункової діяльності в державних медичних закладах: проблеми методики та організації (на прикладі лікувальних закладів України)
Штангрет Михайло Йосипович
Філософські проблеми правового виховання молоді (на прикладі закладів освіти МВС України)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net