Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Географічні науки
Економічна, соціальна та політична географія

Диссертационная работа:

Шабашова Людмила Юріївна. Суспільно-географічні аспекти трансформації етнічної структури населення (на прикладі Закарпатської області) : дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / НАН України; Інститут географії. - К., 2005.

Подобные работы
Костащук Іван Іванович
Географічні особливості формування національної структури населення в етноконтактних зонах (на прикладі Чернівецької області)
Запухляк Наталія Ігорівна
Суспільно-географічні засади функціонування ринку праці та зайнятості населення (на прикладі Івано-Франківської області)
Гольцов Андрій Геннадійович
Умови життя сільського населення: суспільно-географічна оцінка територіальних відмін (на прикладі Сумської області)
Тітенко Зоя Володимирівна
Суспільно-географічні аспекти адміністративно-територіального устрою обласного регіону (на прикладі Одеської області)
Патійчук Віктор Олексійович
Територіальна організація релігійної сфери адміністративної області (на прикладі Волинської області)
Гринюк Тетяна Анатоліївна
Комплексне суспільногеографічне дослідження сільської місцевості адміністративної області (на прикладі Київської області)
Федонюк Сергій Валентинович
Територіальна організація зовнішньоекономічної діяльності адміністративної області (на прикладі Волинської області)
Романюк Наталія Іванівна
Територіальна організація сукупного ресурсного потенціалу адміністративної області (на прикладі Волинської області)
Луцишин Петро Васильович
Територіальна організація обласного суспільно-географічного комплексу (на прикладі Волинськой області)
Казакова Надія Артурівна
Водно-ресурсний потенціал як регіональний фактор соціально-економічного розвитку (на прикладі Харківської області).

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net