Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Фізико-математичні науки
Фізика твердого тіла

Диссертационная работа:

Литвин Петро Мар"янович. Перебудова дефектної структури монокристалів та епітаксійних систем на основі GaAs під впливом зовнішніх збуджень, виявлена рентгенодифракційними методами: Дис... канд. фіз.- мат.наук: 01.04.07 / НАН України. - К., 1997. - 147с. : іл.

Подобные работы
Вірко Сергій Валерійович
Колективні збудження в монокристалах та нульмірних системах MI3(M=Bi, Sb, As)
Шкурдода Юрій Олексійович
Структура, електропровідність та магніторезистивні властивості нанокристалічних плівкових систем на основі Co, FeNi, Cu та Ag
Литвин Оксана Степанівна
Морфологічні та структурні зміни в напівпровідниках А3В5 і А2В6 та системах на їх основі, стимульовані післяростовими обробками
Поварчук Василь Юрійович
Дослідження впливу іонізуючої радіації на властивості аморфних та нанокристалічних сплавів на основі системи Fe-Si-B
Коцюба Анатолій Миколайович
Електрофізичні властивості вуглеграфітових матеріалів та інтеркальованих систем на їх основі в широкій області температур
Рево Сергій Лукич
Структура та властивості наношаруватих систем на основі перехідних металів і вуглецю
Павлов Андрій Володимирович
Структура, фазовий склад та механічні властивості покриттів на основі системи титан-вуглець
Шабля Василь Трохимович
Масоперенесення в металічних системах на основі Fe, Cu i Al при імпульсному та інтенсивному опроміненні іонами
Гайдар Олександр Вадимович
Дослідження збуджень електронного газу в кристалах германію методом непружного розсіяння світла
Крупа Микола Миколайович
Дрейф електронів і атомів в полі лазерного випромінювання і його вплив на оптичні та магнітні характеристики монокристалів та наномірних плівок

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net