Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Фізико-математичні науки
Фізика твердого тіла

Диссертационная работа:

Литвин Оксана Степанівна. Морфологічні та структурні зміни в напівпровідниках А3В5 і А2В6 та системах на їх основі, стимульовані післяростовими обробками: Дис... канд. фіз.- мат. наук: 01.04.07 / НАН України; Інститут фізики напівпровідників. - К., 2001. - 153арк. - Бібліогр.: арк.126-148.

Подобные работы
Гіржон Василь Васильович
Структурно-фазові зміни в кристалічних та аморфних сплавах на основі перехідних металів при термоциклічних обробках
Гіржон Василь Васильович
Структурнофазові зміни в кристалічних та аморфних сплавах на основі перехідних металів при термоциклічних обробках
Шкурдода Юрій Олексійович
Структура, електропровідність та магніторезистивні властивості нанокристалічних плівкових систем на основі Co, FeNi, Cu та Ag
Литвин Петро Мар"янович
Перебудова дефектної структури монокристалів та епітаксійних систем на основі GaAs під впливом зовнішніх збуджень, виявлена рентгенодифракційними методами
Поварчук Василь Юрійович
Дослідження впливу іонізуючої радіації на властивості аморфних та нанокристалічних сплавів на основі системи Fe-Si-B
Коцюба Анатолій Миколайович
Електрофізичні властивості вуглеграфітових матеріалів та інтеркальованих систем на їх основі в широкій області температур
Рево Сергій Лукич
Структура та властивості наношаруватих систем на основі перехідних металів і вуглецю
Павлов Андрій Володимирович
Структура, фазовий склад та механічні властивості покриттів на основі системи титан-вуглець
Шабля Василь Трохимович
Масоперенесення в металічних системах на основі Fe, Cu i Al при імпульсному та інтенсивному опроміненні іонами
Рожин Олексій Григорович
Фотолюмінесцентні властивості структур на основі пористого кремнію, модифікованого поверхневими обробками

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net