Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Фізико-математичні науки
Фізика твердого тіла

Диссертационная работа:

Вірко Сергій Валерійович. Колективні збудження в монокристалах та нульмірних системах MI3(M=Bi, Sb, As): Дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / НАН України; Інститут фізики напівпровідників. - К., 2001. - 179арк. - Бібліогр.: арк.166-175.

Подобные работы
Литвин Петро Мар"янович
Перебудова дефектної структури монокристалів та епітаксійних систем на основі GaAs під впливом зовнішніх збуджень, виявлена рентгенодифракційними методами
Горне Галина Викторовна
Исследование механизма образования твердых растворов на основе соединений A4Te в системах Sn-Sb(Bi)-Te и Sn(Pb,Ge)-In-Te
Пономаренко Александр Григорьевич
Структура и свойства многослойных периодических структур BI-Sb,Ti-Si и Mo- Si
Крупа Микола Миколайович
Дрейф електронів і атомів в полі лазерного випромінювання і його вплив на оптичні та магнітні характеристики монокристалів та наномірних плівок
Грайворонська Катерина Олександрівна
Процеси структуроутворення в тонких плівках та монокристалах фулериту С60.
Свечніков Василь Львович
Мікроструктура та механізми росту ВТНП плівок та монокристалів
Яструбчак Оксана Богданівна
Плазмовий резонанс в багатошарових дифракційних гратках на основі монокристалів GaAs та InP
Вахняк Надія Дмитрівна
Вплив зовнішніх чинників на характеристики центрів люмінесценції в монокристалах CdTe та CdTe:Cl
Доморацький Костянтин Всеволодович
Фізичні властивості та структурні особливості монокристала Ві2ТеО5
Шабакаєва Юлія Анверівна
Гістерезисні та магнітострикційні ефекти в монокристалах діселеніду ніобію

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net