Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Юридическая электронная библиотека
Конституционное право; Конституционное право зарубежных стран
Тематический раздел по Конституционному праву

Источник № 3051:

Історія Української Конституції (Слюсаренко А. Г., Томенко М. В.) України, 1993.— 187 с.


Cодержание источника:
Стр.
Передмова 3
Розділ 1. Державно-конституційні традиції у козацьку добу . 5
Договір поміж цісарем турецьким і Військом Запорозьким з народом руським відносно торгівлі на Чорному морі 11
Декларація ласки короля й. мил. дана на пункти прошення Війська Запорозького (Зборівський договір 18 серпня 1649 р.) 13
Статті Б. Хмельницького та жаловані грамоти від 27 березня 1654 р. 14
Гадяцький трактат 19
Пакти й Конституції законів та вольностей Війська Запорозького (Конституція Пилипа Орлика 5 квітня 1710 р.) 25
Розділ 2. Політико-правові ідеї в Україні у XIX — на початку XX ст. 38
Начерки Конституції Республіки Георгія Андрузького 44
Прозкті основаній устава украинскаго общества «Вольний Союзі»—«Вільна Спілка» 52
Основний закон «Самостійної України» Спілки народу українського 60
Розділ 3. Конституційний устрій Української Держави 1917— 1920 рр. 67
І. Доба Центральної Ради 67
Тимчасова інструкція Генеральному Секретаріатові Тимчасового уряду на Україні 72
Третій Універсал Української Центральної Ради 73
Четвертий Універсал Української Центральної Ради 76
Конституція Української Народньої Республіки 79
II. Період гетьманату Скоропадського 85
Грамота до всього українського народу 86
Закони про тимчасовий державний устрій України 87
III. Директорія Української Народної Республіки 90
Універсал Трудового Конгресу 93
Основний державний закон Української Народньої Республіки 95
Вступ до проекту конституції У.Н.Р. 118
IV. ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА 123
Тимчасовий Основний закон 125
Розділ 4. Конституційні декларації та реалії в часи Української Радянської Соціалістичної Республіки 126
Конституція Української Соціялістичної Радянської Республіки 129
Розділ 5. Нова Конституція України у контексті становлення правової держави 133
Конституція України. Проект 135
Іменний покажчик 187

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net