Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Юридическая электронная библиотека
История государства и права Украины
Тематический раздел по Истории государства и права Украины
История украинского вийська

Источник № 285:

Історія Українського Війська, (Крипякевич Н., Богдан Гнятевич) - Видання Івана Тиктора, м.Львів 1936р. Часть 1. - 128 с.


Cодержание источника:
Стр.
ПЕРША ЧАСТИНА: ВІЙСЬКО КНЯЖИХ ЧАСІВ. 3
Словаки та варяги 3
1.Княжа доба 3
Словяни ч 4
Словянське військо 6
Городи 7
Варяги 8
Варязьке військо 10
Значіння варягів для України 11
2.Дружина й вої 13
Дружина 13
Князь і дружина 15
Утримання дружини 16
Старша дружина й отроки-дітські 18
Вої 20
Чорні клобуки 21
Бродники та берладники 22
3. Зброя і боєві формації 24
Охоронна зброя 24
Зачіпна зброя 25
Оружники 28
Стрільці 29
Піхота 30
Початки кінноти 32
Коні 34
Лицарські вправи 35
4. Приготова до війни 39
Війна й мир 39
Командування4 41
Мобілізація 42
Число війська 44
Полки 46
Військові відзнаки 47
Обоз 49
Похід 51
5. Військо в бою 53
Приготова до бою 53
Боевий лад 54
Бій 56
Тактика варягів 57
Тактика тяжкозбройної піхоти 59
Тактика важкої кінноти 60
Тактика легкої кінноти 62
Галицька тактика XIII. в. 65
Перемога 66
6. Укріплення 67
Земляні укріплення 67
Будова городів 68
Княжі городи 70
Заборола й Еорота 72
Внутрішні укріплення 74
. Облога й воєнні машини 75
. Пограничні вали 78
7. Фльота й морські походи 81
Початки мореплавства 81
Українські кораблі 82
Дніпрова фльота 84
Перші походи на Чорне Море 87
. Походи Олега та Ігоря 88
Останній похід Царгород 90
Походи на Каспій 91
8.Війна за княжих часів 93
Війна зі Сходок та а Візантією) 93
Війна з Угорщиною 94
Війна з Польщею 96
Походи на Польщу 98
В роюаі з Польщею 100
Походи на Чехію й Австрію 103
Боротьба з Литвою 104
9. Степові походи 106
Печеніги й Тюрки 106
Половці. Походи Володимира Мономаха 107
Похід Ігора Святославича 110
Останні половецькі війни 112
Татари на Україні 114
Данилр в .боротьбі з татарами 115
10. Характеристика княжих часів 117
Стратегія 117
Полководці 120
Лицарство 122
Військо й держава 125
Україна й Европа 128

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net